Tag: VimaCrop

पीक विमा लचकेतोड 😡 CSC सेंटर कडून पैशाची मागणी | Pik Vima,Crop insurance coverage

Crop insurance coverage ○ pik vina ○पीक विमा ○पीक विमा 2021 शेतकरी समजून घेताना..! शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि कणा जर ताठ असेल ... supply
Advertismentspot_img

Most Popular